RUS UKR ENG
Фінансова діяльністьФінансова система регіону - це взаємозалежні ланки фінансових відносин державного і місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, державний і комерційний кредит, страхові і резервні фонди, фондовий ринок, фінанси підприємств і організацій різних форм власності, фінанси населення.

Одним з головних ланок фінансової системи є державний бюджет. З його допомогою уряд концентрує в своїх руках значну частину національного доходу, що перерозподіляється фінансовими коштами. У цій ланці зосереджуються найбільші доходи і найбільш важливі в політичному і економічному відношенні витрати. Бюджет тісно пов'язаний з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючім центром і надає їм необхідну допомогу у формі бюджетних дотацій, субсидій, субвенцій, гарантій, забезпечуючи більш-менш нормальне функціонування інших ланок фінансової системи. Ще однією важливою ланкою є місцеві фінанси, роль і вплив яких підвищується.

За перше півріччя 2012 року у зведений бюджет Луганська надійшло доходів у розмірі 671,8 мільйонів гривень, у тому числі: в загальний фонд 571,6 млн грн.., у спеціальний фонд 100,2 млн грн.

За деякими видами податків за 1 півріччя 2012 року забезпечено значне зростання доходів: з податку на доходи фізичних осіб на 44,5 млн. гривень; по єдиному податку на 12,5 мільйонів гривень, а також по екологічному податку - 10,9 мільйонів гривень.
За 1 півріччя 2012 року витрати зведеного бюджету Луганська склали 708,7 млн. грн., що становить 50,3% до плану на рік. Зокрема, витрати загального фонду склали 628,8 млн. грн., спеціального фонду - 79,9 млн. грн.

Найбільший рівень виконання річного плану спостерігається з тим галузям бюджетного фінансування, в яких більшу питому вагу займають захищені статті витрат бюджету, а саме: за освітою - 59,3%, охороні здоров'я - 49,4%, з культури - 49,3%, з фізкультури й спорту - 55,5% до плану на рік. Із загальної суми видатків загального фонду, використаних безпосередньо на утримання установ та фінансування заходів по зведеному бюджету Луганська, найбільш вагомими в структурі бюджету є видатки на освіту 33,3%, охорону здоров'я 22,4%, культуру 3,4%, житлово комунальне господарство 2,9%, транспортне господарство 2,2%.

Свою роль в системі місцевих фінансових інститутів відіграють соціальні позабюджетні фонди (Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань).

Специфікою позабюджетних фондів є чітке закріплення доходних джерел і, як правило, суворе цільове їх використання. Джерелами формування позабюджетних фондів є: спеціальні податки і збори, асигнування з державного і місцевих бюджетів, спеціальні позики, добровільні надходження. Надходження можуть формуватися також від капіталізації частини тимчасово вільних коштів позабюджетних фондів (як, наприклад, купівля цінних паперів, інвестування та ін.).

Згідно з чинним законодавством України кошти Пенсійного Фонду України формуються за рахунок насамперед обов'язкових страхових внесків, що сплачують роботодавці (підприємства, установи, організації всіх форм власності) і наймані працівники; відрахувань з державного і місцевих бюджетів; сум, що відшкодовуються за регресивними вимогами; сум фінансових санкцій.

Кошти Пенсійного фонду спрямовуються на наступні основні цілі:

- фінансування виплат державних пенсій, соціальних виплат, які відповідно до чинного законодавства України здійснюються за рахунок його коштів, у тому числі громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон;

-реалізація державних, регіональних і міських, районних програм соціального захисту населення.

Страхування є важливим елементом фінансової системи. Соціальне страхування передбачає такі важливі види економічної підтримки громадян, як грошові виплати, компенсації, витрати на лікування, реабілітацію, переподготовку та перекваліфікацію, а також профілактику. Таке страхування здійснюється одночасно з соціальною допомогою і соціальним забезпеченням як важливими формами соціального захисту громадян, проте відрізняється від них джерелами формування фінансових ресурсів, принципами їх організації, видами і формами виплат коштів.

Основою фінансів страхового ринку є фінанси страхових компаній. Страхова компанія створює і використовує кошти страхового фонду на відшкодування збитків страховиків і на фінансування власних витрат по організації страхової справи, а також здійснює інвестиційну діяльність, використовуючи частину страхового фонду і власні кошти.

Діяльність страхових компаній, що знаходяться в Луганську націлена на задоволення сучасних потреб населення у страхових послугах. Компанії у своїй щоденній роботі орієнтуються на фізичні особи, малий і середній бізнес. Саме тому компанії розвивають власну мережу відділень на всій території країни. Це дає можливість запропонувати сучасні страхові продукти в кожній точці регіону за оптимальними цінами.

Ключову роль у системі місцевих фінансових інститутів грає інститут комунальної форми власності. У Статуті територіальної громади міста Луганська в ст. 20 зазначено, що "матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування територіальної громади є доходи Луганського міського бюджету, інші кошти, рухоме і нерухоме майно, земля, природні ресурси, підприємства, установи і організації, у тому числі банки, страхові товариства, частки в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені як об'єкти права комунальної власності територіальної громади міста Луганська, а також кошти, отримані від їх відчуження".

Органи місцевого самоврядування, відповідно до законодавства України, можуть брати участь у фінансово-кредитних відносинах. Кредитна система охоплює як державне так і комунальне кредитування.

Основою кредитної системи історично є банки. Зараз у Луганську працюють філії практично всіх банків, які працюють в Україні і надають повний комплекс банківських послуг.

Важливою складовою фінансової бази регіону є фінансові ресурси підприємницьких структур, які повинні бути спрямовані на ефективний розвиток і утримання його виробництва і соціальної інфраструктури.

Основними складовими фінансових ресурсів підприємства є власні (статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток) і залучені фінанси (паєві та інші внесення, фінанси, мобілізовані на фінансовому ринку).

Фінансовий результат великих та середніх підприємств Луганської області  до оподаткування (крім сільськогосподарських підприємств) за січень–червень 2012р. склав 3313,4 млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 51,4%, отримано 946,6 млн.грн. прибутку, що на 32,1% менше, ніж за січень–червень 2011р.

Протягом січня–червня 2012р. збитково працювало 48,6% підприємств, що на 3,7 в.п. більше, ніж у січні–червні 2011р. Цими підприємствами отримано 4260,0 млн.грн. збитків, що у 2,4 раза більше, ніж за відповідний період минулого року.      

Найбільша кількість збиткових підприємств спостерігалось у таких видах економічної діяльності: будівництво (61,0% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), діяльність готелів та ресторанів (55,6%), промисловість (54,5%).

Фінансовий результат великих та середніх підприємств м.Луганська до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень–березень 2012р. був негативним і становив 74,0 млн.грн. (загальна сума прибутку – 264,4 млн.грн., збитків – 338,4 млн.грн.).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 57,3%, отримано 264,4 млн.грн. прибутку, що на 36,5% більше, ніж за січень–березень 2011р. Основна частина прибутку сформована у промисловості (83,3%).

Протягом січня–березня 2012р. збитково працювало 42,7% підприємств, що на 1,2 відсоткового пункту менше, ніж у січні–березні 2011р. Найбільші суми збитків спостерігались у промисловості (250,8 млн.грн., або 74,1% фінансового результату збиткових підприємств). Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у таких видах економічної діяльності, як діяльність транспорту та зв’язку (62,5% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності) та будівництво (61,1%).

  © ОУНБ ім . Горького 1999-2021