RUS UKR ENG
АрхівиДержавний архів Луганської області було створено у 1925 році як Луганське окружне архівне управління.

Зараз Державний архів області є структурним підрозділом обласної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові обласної держадміністрації та Державному комітету архівів України.

Мережа архівних установ, підпорядкованих Державному архіву області, включає 17 архівних відділів райдержадміністрацій та 14 архівних відділів міських рад.

До місцевих архівних установ належать трудові архіви – архівні установи, що створено місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території (району, міста), та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

На сьогодні в області функціонує 17 трудових архівів та 4 архівних підрозділи в складі архівних відділів.

На зберіганні у Держархіві знаходиться 1472095 од. зб. документів Національного архівного фонду та 11189 од. зб. документів з особового складу.

В архіві зберігаються документи з історії Луганщини з XVIII століття до наших днів. Найраніші з них - фонди Луганського ливарного заводу, Луганської міської і Слов'яносербської повітової земської управ, правлінь, акціонерних товариств, заводів, вугільних копалень та інших установ, що діяли на території краю.

Велику частину архіву складають фонди радянського періоду. Вони містять багатий фактичний матеріал про основні етапи розвитку промисловості, сільського господарства та культури в містах і селах Луганської області.

Документи особового походження представлені фондами генерал-майора запасу А.З. Акіменка, Героя Соціалістичної Праці М.Я. Мамая, поета Ю.В. Сліпка та інших відомих людей Луганщини. Розсекречено і передано на загальне зберігання документи установ періоду німецько-фашистської окупації: поліцій, управ, магістратів, підприємств, установ, які діяли в період 1941-1943 років.

В архівних відділах на зберіганні знаходиться 242959 од. зб. документів Національного архівного фонду. Документів з особового складу в архівних відділах – 307449 од. зб., в трудових архівах – 13276 од. зб.

Джерелами комплектування Держархіву є 31 архівний відділ райдержадміністрацій та міських рад, а також 208 підприємств, установ, організацій.

Архівні відділи комплектуються документами НАФ 842 підприємств, організацій, установ.

Важливим напрямом роботи архівних установ області є задоволення інформаційних потреб населення, а саме – забезпечення вільного доступу до інформації, яка міститься в архівних документах, та надання довідок на запити фізичних і юридичних осіб.

  © ОУНБ ім . Горького 1999-2021