RUS UKR ENG
НаселенняЛуганська область належить до густозаселених територій Україні.
Найбільш урбанізованими є південні райони області. Характерною особливістю є наявність великої кількості малих міст, в яких проживає близько 20% міського населення, і селищ міського типу, в яких проживає близько 18% міського населення. За чисельністю область займає 5-е місце в Україні, поступаючись Донецькій, Дніпропетровській та Харківській.

Склад населення

На 1 августа 2012 загальна кількість наявного населення Луганської області, становила 2263,7 тис. осіб. Середня щільність - 103 осіб на 1 кв. км. Близько 3 / 4 населення проживає в правобережній розвиненій в промисловому відношенні частині області. Порівняно менша щільність населення характерна для сільськогосподарського лівобережжя.

Кількість міського населення області склало 1963,8 тис. осіб, або 85,7%, сільського - 299,8 тис. осіб, або 13%.
Народжуваність на 1серпня 2012 року складе 12456 тис.

Смертність на 1серпня  2012 року складе 21746 тис.

Протягом січня-липня 2012р. чисельність населення області зменшилася на 9000 осіб.
Природне скорочення населення у січні-липні 2012р. зафіксовано в усіх регіонах області. Найбільш низький рівень цього показника був у Новопсковському районі (3,7%), а найвищий - у Кремінському районі (14,1 ‰).

Природне скорочення населення порівняно з січнем-липнем 2011р. зменшилася на 1348 осіб (на 12,7%).

Кількість чоловіків в області становили 1044,4 тис. осіб, або 45,7%, жінок - 1242,3 тис. осіб, або 54.3%.

Віковий склад населення характеризується наступним чином: зменшення частини дітей в загальній кількості населення поряд із суттєвим зростанням частини осіб у віці, старше працездатного, значно ускладнюють сучасну демографічну ситуацію в області і зумовлюють зростаюче старіння населення.

Зайняте населення області налічує 547,031 тис. чол. З них працездатне населення складає 95%. Найбільша кількість населення (35%) зайнято у видобувній і обробній промисловості, у сфері соціальної діяльності зайнято 20% населення, у сфері торгівлі - 12%, у сфері послуг - 8%

Особливістю національного складу населення Луганської області є його багатонаціональність. На території області проживають представники більше 120 національностей і народностей. У національному складі населення нашої області переважна більшість українців - 58,0% від загальної кількості, росіяни - 39%. Серед представників інших національностей найбільш численними є білоруси (трохи більше 1%), татари, євреї, молдавани, вірмени, поляки. У регіоні проживають наступні окремі етнографічні групи українського етносу: лемки, гуцули, литвини.
За мовним складом регіон переважно російськомовний - російську мову визначають як рідну 68,8% населення, українську - 30,0%

Міграція населення.

У січні-липні 2012р. зафіксовано міграційний приріст населення (281 осіб), у відповідному періоді 2011р. від'ємне сальдо міграції склало 149 чоловік. У порівнянні з січнем-липнем 2011р. збільшилося число вибулих за межі області (з 4511 до 4593 чоловік) і кількість прибулих в область (з 4362 до 4874 чоловік).

Міграційний відтік відбувався в містах, тоді як у сільській місцевості зафіксовано міграційний приріст.

Міграційний приріст населення за січень-липень 2012р. зафіксовано у 26 регіонах області, його вплив на формування загального сальдо міграції був визначальним.
Найбільшим рівень міграційного приросту був у Станично-Луганському районі (11,6 ‰). Поряд з цим у 6 регіонах області спостерігалося міграційне скорочення населення і найбільш інтенсивним він був у Луганську (8,9 ‰).

  © ОУНБ ім . Горького 1999-2021